Section
Segment

Útgefið efni 2014

Landsvirkjun stundar ítarlegar rannsóknir á áhrifasvæðum aflstöðva fyrirtækisins og vegna fyrirhugaðra virkjanakosta. Markmiðið er að leggja mat á hvort og þá hvernig starfsemi Landsvirkjunar hefur áhrif á umhverfi sitt. Rannsóknirnar eru unnar í samstarfi við háskóla, rannsóknarstofnanir og sjálfstæða sérfræðinga. 

Á hverju ári kemur út fjöldi skýrslna tengdum umhverfismálum Landsvirkjunar. Margar þeirra eru aðgengilegar á Gegni.is, landskerfi bókasafna, en einnig má nálgast þær á bókasafni Landsvirkjunar. 

Umhverfisskýrsla Landsvirkjunar (LV-2015/051) er eingöngu gefin út á rafrænu formi. Með rafrænni útgáfu er um leið aukið aðgengi að öllum skýrslum tengdum umhverfismálum Landsvirkjunar sem gefnar eru út árlega. Með því að smella á heiti skýrslu má nálgast rafrænt eintak skýrslunnar.

Segment
TitillNúmer
Viðhald og uppsetning fokgirðinga á bökkum Hálslóns. LV-2014/002
Skráning á landbroti á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana. LV-2014/003
Mat á jarðvegsrofi í Kringilsárrana. LV-2014/004
Mat á áfoki við strönd Kringilsárrana. LV-2014/005
Geochemical assessment of the utilization of IDDP#1, Krafla. LV-2014/007
Breytingar á grunnvatns- og jarðvatnsborði á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar : mælingar með samanburði á gervitunglamyndum frá 2002, 2010 og 2012. LV-2014/021
Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar : Staðsetning efnislosunarsvæða og frágangur raskaðs yfirborðs. LV-2014/023
Gróðurstyrking á Húsey : framkvæmdir og árangur 2013 : áætlun 2014. LV-2014/024
Gróðurstyrking við Hálslón og á Hraunum : framkvæmdir og árangur 2013 : áætlun 2014. LV-2014/025
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti í Reykjahlíð og Kelduhverfi : úrvinnsla mælinga 2012 og 2013. LV-2014/029
Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2013. LV-2014/030
Fuglar og vindmyllur við Búrfell. LV-2014/031
Fuglar og vindmyllur við Blönduvirkjun. LV-2014/032
Andatalningar á Lagarfljóti og á Fljótsdalsheiði árið 2013. LV-2014/034
Vöktun skúms á Úthéraði : 2005-2013. LV-2014/037
Útbreiðsla og ástand seiða í Jökulsá á Dal og hliðarám hennar 2013. LV-2014/040
Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar : mat á umhverfisáhrifum : frummatsskýrsla. LV-2014/041
Fallryksmælingar við Hálslón og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2013. LV-2014/042
Þyngdarmælingar í Kröflu í ágúst 2013. LV-2014/044
Fiskrannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2013. LV-2014/046
Reykjaheiði Þeistareykjavegur nyrðri : frágangur og umbætur á svipmóti. LV-2014/048
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár : samantekt fyrir árin 2008 til 2012. LV-2014/049
Sniðmælingar Hálslóns sumarið 2013. LV-2014/050
Blöndulón : vöktun á strandrofi og áfoki : áfangaskýrsla 2013. LV-2014/054
Jarðvarmi : landslagsmótun við borplön, hljóðdeyfa og akvegi. LV-2014/055
Gróður- og fuglavöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum árið 2013. LV-2014/056
Grunnvatns- og hitamælingar Landsvirkjunar á Norðausturlandi árin 2006-2013. LV-2014/057
Búrfellslundur : vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi : drög að tillögu að matsáætlun. LV-2014/062
Alteration in the Þeistareykir geothermal system : a study of drill cuttings in thin sections. LV-2014/063
Krafla og Bjarnarflag : afköst borhola og efnainnihald vatns og gufu í borholum og vinnslurás árið 2013. LV-2014/064
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár 2013. LV-2014/065
Heildarframburður Hólmsár við Framgil árin 2002-2009. LV-2014/067
Vatnajökull : Mass balance, meltwater drainage and surface velocity of the glacial year 2012-2013. LV-2014/068
Búrfellslundur : vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi : tillaga að matsáætlun. LV-2014/072
Endurmat á gagnsæi í Lagarfljóti fyrir og eftir gangsetningu Kárahnjúkavirkjunar. LV-2014/074
Hiti í Hálslóni og frárennsli Fljótsdalsstöðvar 2009-2012. LV-2014/075
Vatnshiti í Lagarfljóti fyrir og eftir gangsetningu Kárahnjúkavirkjunar. LV-2014/076
Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar : mat á umhverfisáhrifum : matsskýrsla. LV-2014/077
Greining á áhrifaþáttum vatnshita í straumvötnum 2. LV-2014/078
Vindmyllur og sjónræn áhrif. LV-2014/083
Bjarnarflagsvirkjun : Prófun á nýtingu skiljuvatns : Fjölliðun kísils og þynning með þéttivatni fyrir niðurrennslisveitu. LV-2014/085
Grunnvatns- og vatnsborðsmælingar við neðri hluta Þjórsár árin 2001-2013. LV-2014/086
Áhrif gruggs á vatnalífríki Hrafnkelsár : Niðurstöður vöktunar 2013. LV-2014/093
Úttekt og mælingar á áfoki við strönd Hálslóns. LV-2014/094
Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á grágæsir. LV-2014/096
Gróðurstyrking á Húsey 2014 : Framkvæmdir og árangur 2014 : Áætlun 2015. LV-2014/097
Gróðurstyrking við Hálslón og á Hraunum, Fljótsdalsheiði : Framkvæmdir og árangur 2014. LV-2014/098
Viðhald og uppsetning fokgirðinga á bökkum Hálslóns 2014. LV-2014/099
Vöktun á áfoki í Kringilsárrana. LV-2014/121
Eftirlitsmælingar í Kröflu og Bjarnarflagi 2014. LV-2014/128
Háhitasvæðin í Kröflu og Námafjalli og á Þeistareykjum : vöktun á yfirborðsvirkni og grunnvatni árið 2014. LV-2014/132
Vatnajökull : Mass balance, meltwater drainage and surface velocity of the glacial year 2013-2014. LV-2014/138
Búðarháls og Þóristungur : úttekt á gróðurfari og jarðvegsrofi. LV-2014/142
Efnasamsetning Þingvallavatns 2007-2013. RH-2014/04
Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal III : Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. RH-2014/02
Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi XI : Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. RH-2014/05
Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVII : Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. RH-2014/03
Ársskýrsla 2013.
Umhverfisskýrsla 2013. LV-2014/145
UN Global Compact : communication in progress.